Patentové úřady

Úřad průmyslového vlastnictví ČR
http://www.upv.cz

Úřad průmyslového vlastnictví SR
http://www.upv.sk

Evropský úřad pro duševní vlastnictví (EUIPO)
https://euipo.europa.eu/

Evropský patentový úřad (EPO)
http://www.epo.org

Mezinárodní úřad (WIPO)
http://www.wipo.int

Euroasijský patentový úřad (EAPO)
http://www.eapo.org/index_eng.html

Africké organizace duševního vlastnictví (OAPI a ARIPO)
http://www.oapi.int/

http://www.aripo.org/

Další zahraniční patentové úřady
http://upv.cz/cs/uzitecne-odkazy/instituce/zahranicni/zahranicni-patentove-a-znamkove-urady.html