Pojem složený výrobek, součástka složeného výrobku a část výrobku

Složeným výrobkem se rozumí výrobek skládající se ze součástek, které je možné rozebrat a znovu sestavit, není tudíž kompaktní jako např. odlitek.

Součástka složeného výrobku je výrobkem svého druhu.  Součástku složeného výrobku nelze chápat jako část výrobku, který je kompaktní, nerozebíratelný.

Zákon vyžaduje, aby byl průmyslový vzor vyobrazen tak, že bude jednoznačně seznatelná jeho podstata. Znamená to, že mimo grafických a typografických znaků, představují všechny ostatní průmyslové vzory vzhled prostorových výrobků.

Pokud tedy má být vzhled prostorových výrobků řádně zdokumentován, vyžaduje více pohledů, ne jen jeden. Jako příklad je možné uvést hrací kartu, kde je při vyobrazení nutné brát v potaz ne jen lícovou, ale i rubovou stranu, stejně tak jako vyobrazení její tloušťky, aby bylo zjevné, že je v poměru ke zbývajícím rozměrům zanedbatelná.