Služby patentového zástupce

Právo duševního vlastnictví představuje složitou a širokou oblast a pro vyřizování konkrétních požadavků se vždy doporučuje poradit se s odborníky. Je třeba pamatovat na to, že především v případě patentů je znění popisu vynálezu důležité a určuje rozsah ochrany a skutečnou hodnotu duševního vlastnictví.

Úspora nákladů v podobě nevyhledání odborné rady se později může ukázat jako šetření na nepravém místě. Často je také třeba činit rozhodnutí, která mohou mít závažný obchodní a investiční dopad. Hlavní specializací advokátní a patentové kanceláře DANĚK & PARTNERS jsou právní služby v oblasti ochrany vynálezů technických řešení a zlepšovacích návrhů včetně řízení o udělení patentu, což zahrnuje patentové rešerše, přípravy, podání a řízení ve věci patentových přihlášek pro národní, regionální i mezinárodní úřady.

Naše společnost disponuje odborníky, kteří mají zkušenosti z mnoha různých oborů a mohou asistovat našim klientům v právní ochraně jejich intelektuálního vlastnictví. Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti práva duševního vlastnictví, tedy zejména v právu patentovém, známkovém, designovém a rovněž v oblasti práva autorského a práva nekalosoutěžního. Kombinací znalostí techniky a právní problematiky poskytujeme pevnou a komplexní ochranu Vašich průmyslových práv a jsme schopni navrhnout další možnosti Vašeho podnikání. Naše kancelář sjednocuje oblasti vědy, podnikání a práva tak, aby mohla poskytnout hodnotné služby na profesionální úrovni.

Máme také zkušenosti s patentovou ochranou v zahraničí. Prostřednictvím široké sítě přidružených spolupracujících patentových a advokátních kanceláří po celém světě jsme schopni okamžitě zajistit potřeby a zájmy našich klientů i v mezinárodním měřítku. Zajišťujeme mezinárodní řízení o patentových přihláškách a právní ochranu patentů kdekoli na světě.  Při poskytování našich služeb spolupracujeme rovněž s dalšími externími odborníky, zejména se soudními znalci, překladateli a daňovými poradci. Budeme s Vámi úzce spolupracovat na tvorbě optimální ochranné strategie Vašich práv v přijatelných cenových relacích. Tyto služby zahrnují poradenství a konzultace týkající se použití národního a mezinárodního průmyslového práva a zkušeností. Naše kancelář Vám pomůže v maximální zákonem stanovené míře zajistit výlučnou ochranu průmyslových práv a práv k duševnímu vlastnictví v naší republice i v zahraničí. Služby poskytujeme v českém, anglickém, ruském a německém jazyce pro českou i zahraniční klientelu.


Daněk & Partners, advokátní a patentová kancelář

Vynález s.r.o.