Co nelze chránit průmyslovým vzorem

Průmyslovým vzorem nelze chránit výrobek jako takový, protože je předmětem materiální povahy a ztělesňuje celou řadu řešení – vedle vzhledu zhmotňuje i materiálové složení a konstrukci, která výrobku umožňuje fungovat.

Zápisem průmyslového vzoru do rejstříku může být chráněn jen vzhled jako takový, tedy abstrakce, kterou je možné ztělesnit ve výrobku nebo ji na výrobek aplikovat.

Vyobrazení, které vzhled (abstrakci) výrobku dokumentuje, není výrobkem, ale jen obrazovým vyjádřením vzhledu výrobku.

Dále nelze chránit vzhled, který není konkrétní – jde jen o jakési obecné schéma vzhledu jinak blíže neurčeného počtu možných konkrétních vzhledových modifikací určitého druhu výrobku, které však jako takové vyobrazeny nejsou, takže předměty, které mají být chráněny, vůbec nejsou definovány.

Průmyslový vzor musí být současně nový a musí vykazovat individuální povahu.