Správní poplatky spojené s ochranou průmyslových vzorů

Podání jednoduché přihlášky průmyslového vzoru  
(obsahuje jeden průmyslový vzor)             1 000 Kč
pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)      500 Kč
   
Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoru  
(obsahuje dva nebo více průmyslových vzorů)      1 000 Kč
pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) 500 Kč
za druhý a každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce 600 Kč
za druhý a každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) 300 Kč
   
Podání žádosti o obnovu doby ochrany zapsaného průmyslového vzoru  
poprvé o pět let       3 000 Kč
podruhé o pět let    6 000 Kč
potřetí o pět let 9 000 Kč
počtvrté o pět let  12 000 Kč

Správní poplatek za podání přihlášky není jedinou nákladovou položkou spojenou s přihlášením průmyslového vzoru k ochraně. Je třeba počítat i s náklady na pořízení kvalitních vyobrazení celkového vzhledu výrobku (ve formě fotografie nebo výkresů) a s případnými náklady za odborné zpracování přihlášky zástupcem a následným zastupováním v dalším řízení.