Prosazování práv na hranicích

Aby se zabránilo dovozu zboží porušujícího patenty, mají jejich majitelé v některých státech právo domáhat se svých nároků i na hranicích pomocí celních orgánů. Práva majitelů průmyslových práv, tedy nejen patentů, byla u nás značně posílena v roce 1999, kdy byl vydán zákon o opatření týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů.

Zjednodušeně se tomuto zákonu č. 191/1999 Sb. říká „zákon o opatřeních na hranicích“. Vydáním tohoto zákona rovněž Česká republika splnila část svých závazků, ke kterým se zavázala při vstupu do Evropské unie. Od této doby jsou jasně stanoveny podmínky, za kterých celní úřad přijímá opatření, má-li důvodné podezření, že se jedná o padělek nebo nedovolenou napodobeninu. Celní úřad může také nařídit zničení nebo jiné znehodnocení takového zboží, které bylo soudem uznáno za napodobeninu.