Právní předpisy

Národní:

Zákony

 • Zákon č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech, v platném znění
 • Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění
 • Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, v platném znění
 • Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění
 • Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, v platném znění
 • Obchodní tajemství a know-how § 504 a §1730  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Nekalá soutěž § 2976-2990 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Vyhlášky

Evropské:

Mezinárodní: