Pojem výrobek

V běžném životě je pojem výrobek chápán jako něco hmotného, stálého v čase a jednoznačně vymezeného resp. ohraničeného v prostoru.

Zákon má pro své účely vytvořenou vlastní definici výrobku. Za výrobky zákon považuje:

  • průmyslově nebo řemeslně vyrobené předměty (např. stůl, skříň), včetně součástek určených k sestavení ve složený výrobek (např. páka vodovodní baterie)
  • obaly (láhev, krabice na sušenky)
  • úpravy
  • grafické symboly (např. piktogramy, počítačové ikony, loga)
  • typografické znaky (písmo ve smyslu konkrétní sady alfanumerických a jiných znaků, jejichž užití představuje tisk textů)

Zákon výslovně uvádí, že počítačové programy nejsou považovány za výrobky.