Jednoduchá a hromadná přihláška průmyslového vzoru

Přihláška průmyslového vzoru může být podána jako jednoduchá nebo hromadná.

V prvním případě je zápis do rejstříku průmyslových vzorů požadován pouze pro jeden průmyslový vzor.

V případě hromadné přihlášky je požadavek k zápisu pro dva nebo více průmyslových vzorů. Tento druh přihlášky umožňuje přihlašovateli prostřednictvím jediné přihlášky získat ochranu pro skupinu průmyslových vzorů s menší administrativní a finanční náročností než při podávání jednotlivých přihlášek, avšak je třeba splnit podmínku, že všechny průmyslové vzory obsažené v hromadné přihlášce, patří do jedné třídy mezinárodního třídění průmyslových vzorů.